Germany

Budokan-Kai

Contact Name: Thomas Haumueller
Web Site: www.karate-saal.de
E-mail: thomas-haumuller@bushido-vak.de
Country: Germany
Style: Muso Jikiden Eishin Ryu

Bushido-Kai

Contact Name: Wolfgang Wimmer
Web Site: www.bushido-vak.de
E-mail: bushido.wimmer@t-online.de
Country: Germany
Style: Muso Jikiden Eishin Ryu

Wakido-Kai

Contact Name: Uwe Widmer
Web Site: www.wakido-vak.de
E-mail: uwe.widmer@bushido-vak.de
Country: Germany
Style: Muso Jikiden Eishin Ryu

Comments are closed